December 13, 2019

Cơ hội làm việc với RLS Vietnam

Tại đây bạn không chỉ tìm thấy cơ hội việc làm với chúng tôi mà còn có thể góp phần thay đổi thế giới!

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí:

Định kỳ, chúng tôi cung cấp cho bạn cơ hội để trau dồi thêm kinh nghiệm làm việc bằng cách trở thành thực tập sinh cho RLS. Một kỳ thực tập thường kéo dài 3 tháng hoặc lâu hơn, cơ hội được mở rộng cho cả ứng viên trong nước và quốc tế. Hãy gửi cho chúng tôi đơn đăng ký của bạn.