December 14, 2019

region (1)

Vào năm 2010, Quỹ Rosa bắt đầu hợp tác với một tổ chức phi chính phủ của Campuchia là Trung tâm truyền thông phụ nữ Campuchia (WMC). Dự án hợp tác giữa hai bên có mục tiêu thúc đẩy trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và xây dựng quan hệ hài hòa ở cộng đồng. Dự án này cũng đóng góp nhiều vào nâng cao hiểu biết về các quy định pháp lý và dịch vụ xã hội cho người dân Campuchia, cũng như cả chính quyền địa phương. Cùng với một đối tác khác là Trung tâm truyền thông độc lập Campuchia (CCIM), cũng là một tổ chức phi chính phủ, Quỹ Rosa đang hợp tác, triển khai dự án về y tế, an toàn và an sinh xã hội cho công nhân ngành may mặc của Campuchia. Công nghiệp may mặc là một ngành sản xuất chính thức, lớn nhất của Campuchia với khoảng 400.000 người lao động trực tiếp và khoảng hơn 500.000 người lao động trong các ngành phụ trợ. Hầu hết trong số họ là phụ nữ. Dự án này có ý nghĩa trực tiếp hỗ trợ nhu cầu của người dân tại Campuchia. Quá trình phát triển của Campuchia những năm qua đã cho thấy có nhu cầu lớn trong việc thúc đẩy quyền lợi của người dân. Cả hai dự án kể trên đều đóng góp vào nỗ lực thực thi pháp luật tốt hơn từ cấp chính quyền nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân. Tuy nhiên, con đường giảm nghèo tại Campuchia vẫn còn dài và chỉ khi các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và chính phủ cùng nhau hợp tác, hành động, khi có những khó khăn về kinh tế-xã hội mới có thể được giải quyết tốt. Quỹ Rosa hướng tới thiết lập mạng lưới các quan hệ đối tác tin cậy trong số các đối tác, từ đó giúp người dân được hưởng lợi cao nhất.

Quỹ Rosa không chỉ có hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 2013, Văn phòng Đại diện của Quỹ đã được nâng cấp thành Văn phòng vùng, phụ trách hoạt động của Quỹ tại khu vực Đông Nam Á. Hiện tại Quỹ Rosa đang có chương trình hợp tác với 04 quốc gia và hoàn toàn có thể mở rộng mạng lưới đối tác một cách thành công. Cùng với phương pháp hợp tác của mình, Quỹ Rosa có thể hỗ trợ, đáp ứng nhu cầu của cả bốn quốc gia, đồng thời trong dài hạn có thể vượt qua những khó khăn nảy sinh. Một trong những lợi thế chính của Quỹ Rosa là ở chỗ, đây là một tổ chức hoạt động không có phạm vi biên giới, từ đó có thể kết nối mạng lưới với nhiều tổ chức nhân dân, chia sẻ tầm nhìn và lý tưởng chung. Trong những năm qua, Quỹ Rosa đã trở thành đầu mối quan hệ của khu vực, ngày càng có nhiều tổ chức đối tác thể hiện quan tâm và mong muốn hợp tác với Quỹ Rosa.

region (2)

Tại Lào, Quỹ Rosa cũng bắt đầu quan hệ đối tác với Quốc hội Lào, tổ chức các hội thảo xây dựng năng lực cho đại biểu quốc hội. Hiện nay các đại biểu quốc hội Lào còn gặp khó khăn tiếp cận thông tin về những mô hình phát triển và kết quả nghiên cứu mới nhất. Do đó, Quỹ Rosa đã nỗ lực xây dựng năng lực cho quốc hội nhằm giúp các thành viên quốc hội có được cơ sở vật chất làm việc tốt hơn để cuối cùng giúp đỡ, phục vụ nhu cầu của đất nước với năng lực tốt nhất. Tuy nhiên, hợp tác của Quỹ Rosa tại Lào vẫn còn khiêm tốn do hạn chế về phát triển hạ tầng và công nghệ ở đây. Trong tương lai, Quỹ Rosa hy vọng sẽ mở rộng mạng lưới đối tác trong khuôn khổ Quốc hội Lào và mở rộng lĩnh vực hợp tác tới các vùng xa còn khó khăn của quốc gia này.

Trong phạm vi văn phòng vùng của mình, Quỹ Rosa đã thành công khi kết nối được một quốc gia đang chuyển đổi ở khu vực, từ đó thực hiện chương trình hợp tác ở Mi-an-ma. Hoạt động hợp tác ở đây tập trung vào việc thúc đẩy, góp phần đưa quốc gia vốn trước đây còn bị cô lập, nay hòa nhập nhanh hơn với cộng đồng quốc tế. Do đó, Quỹ Rosa đã tổ chức nhiều đoàn trao đổi cho các đại biểu quốc hội, cùng với việc tổ chức các hội thảo quốc tế. Một nhóm đối tác trọng tâm nữa của Quỹ là thanh niên vì ở Mi-an-ma thanh niên đang ngày càng trở thành trụ cột trong xã hội. Quỹ Rosa đang hỗ trợ việc thành lập mạng lưới thanh niên giữa các nước Đông Nam Á. Tiến trình phát triển hiện nay của Mi-an-ma bị ảnh hưởng nhiều bởi những quan điểm tự do hóa kiểu mới. Do đặc điểm lịch sử và nguồn tài nguyên sẵn có, Mi-an-ma trở thành một điểm hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Quỹ Rosa đang hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc phát triển kinh tế cần song hành với bình đẳng xã hội và phải mang lại lợi ích tổng thể cho quốc gia, chứ không phải cho một nhóm thiểu số nào đó. Một quá trình hội nhập nhanh hơn của Mi-an-ma trong nền kinh tế thế giới chỉ có thể thành công nếu chính phủ Mi-an-ma có thể bảo vệ quyền lợi của người dân thông qua việc ban hành những đạo luật có hiệu lực tức thì.

Trong vài năm tới, Quỹ Rosa sẽ không chỉ tập trung vào tăng cường mạng lưới đối tác hiện có mà còn phải mở rộng các mối quan hệ. Hơn thế nữa, Quỹ Rosa sẽ phải tiếp tục củng cố các cấu trúc đối tác tại mỗi quốc gia có dự án nhằm thông tin về những mô hình phát triển mới nhất, cũng như điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp. Cuối cùng, trọng tâm này sẽ cải thiện cách thức giải quyết những yêu cầu và nhu cầu của các đối tác với hy vọng rằng các dự án sẽ được triển khai hiệu quả. Vai trò của Quỹ Rosa tại khu vực Đông Nam Á sẽ được định hình thông qua những cam kết cụ thể về bình đẳng xã hội, đối thoại chính sách, mô hình phát triển và phát triển bền vững trên lộ trình hiện tại.