December 14, 2019

Văn phòng đại diện Rosa-Luxemburg-Stiftung Hà Nội

Quỹ Rosa – Luxemburg – Stiftung có nguồn gốc từ một nhóm chính trị nhỏ, được gọi là ” Hiệp hội Giáo dục chính trị và Phân tích xã hội ” được thành lập ở Berlin vào năm 1990. Năm 1996, RLS chính thức được công nhận bởi Đảng Xã hội dân chủ (PDS) với tư cách là viện giáo dục chính trị gần gũi với Đảng. Đảng Xã hội Dân chủ sau đó tự chuyển đổi thành PDS / Linkspartei, sau này đổi tên thành Linkspartei (Đảng cánh tả), là một trong những lực lượng chính trị ở Đức thành lập nên Đảng mới “Die LINKE” (“Cánh tả”) năm 2007. Quỹ Rosa – Luxemburg – Stiftung đã trở thành một tổ chức hoạt động về giáo dục công dân và là một trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở Đức và trên toàn thế giới.

Rosa – Luxemburg-Sitftung là một trong sáu quỹ chính trị của Đức có nhiệm vụ hỗ trợ đối tác đến từ các nước đang phát triển với mục đích đấu tranh cho công bằng xã hội, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển kinh tế của đất nước họ.

Tháng 2 năm 2009, Ủy ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã cấp giấy phép “Văn phòng đại diện tại Việt Nam” cho Rosa- Luxemburg -Stiftung. Từ năm 2010, Rosa-Luxemburg-Stiftung đã bắt đầu hợp tác với tổ chức đối tác tại Campuchia. Đến năm 2013, Rosa- Luxemburg -Stiftung đã có quan hệ đối tác với bốn nước: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar – đạt được đầy đủ các chức năng của một văn phòng đại diện khu vực: Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á.

Tầm nhìn của chúng tôi

Hoạt động dưới tên của nhà cách mạng Rosa Luxemburg , chúng tôi hướng tới mục tiêu hỗ trợ các chương trình đối thoại và hợp tác trong tiến trình đổi mới ở các nước đang trong quá trình chuyển đổi khu vực Đông Nam Á dựa trên ý tưởng của chủ nghĩa xã hội dân chủ và đoàn kết quốc tế với trọng tâm là công bằng xã hội, sự tham gia dân chủ, chuyển đổi sinh thái-xã hội và ổn định chính trị.

Sứ mệnh của chúng tôi

  • Hoạt động như một văn phòng liên lạc giữa Rosa-Luxemburg-Stiftung tại Đức
    và các đối tác Việt Nam;
  • Hỗ trợ thường xuyên cho các dự án của Rosa Luxemburg Stiftung ở Đông Nam Á;
  • Phát triển các dự án mới cùng với các tổ chức đối tác ở Đông Nam Á;
  • Tổ chức và thực hiện các hoạt động như hội nghị, hội thảo, seminar, chuỗi hội thảo, phương pháp giáo dục dân sự, phương pháp đào tạo nâng cao năng lực theo sứ mệnh của tổ chức.
  • Tìm hiểu thêm về quá trình chuyển đổi của các nước Đông Nam Á, từ đó cho phép RLS có thể đóng góp thêm đầy đủ hơn vào bức tranh Đông Nam Á khác biệt trong con mắt của công chúng Đức.
  • Thực hiện các nguyên tắc của RLS trong công tác đối thoại và hợp tác quốc tế, Tuyên bố
    về nhiệm vụ của Trung tâm Hợp tác và Phát triển Quốc tế của RLS có thể được tải về tại đay.

Phương thức hoạt động của chúng tôi

Chúng tôi chủ yếu thực hiện các dự án hợp tác với các đối tác địa phương và cùng nhau phát triển các dự án này. Các tổ chức đối tác của chúng tôi có trách nhiệm quản lý các dự án chung. Chúng tôi cũng tổ chức một loạt các hoạt động giáo dục dân sự mà chủ đề của nó có liên quan mật thiết đến chuyên môn của các đối tác Đông Nam Á và quốc tế của chúng tôi.

Văn phòng đại diện Rosa Luxemburg Stiftung có trách nhiệm thúc đẩy sự trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà báo và các chuyên gia về khái niệm chuyển đổi xã hội trong khu vực Đông Nam Á và nước Đức cũng như các khu vực khác trên thế giới. Một trọng tâm đặc biệt khác đó là tạo ra mạng lưới giữa các nước phía Nam bán cầu.

Nguồn tài chính

Hoạt động quốc tế của tổ chức chủ yếu được hỗ trợ bởi các nguồn tài chính được phân bổ cho mục tiêu phát triển của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) và – ở mức độ nhỏ hơn là bởi Bộ Ngoại giao Liên bang Đức.