January 17, 2020

Văn phòng đại diện RLS tại Hà Nội phối hợp với các tổ chức đối tác đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia. Gần đây, văn phòng đang thực hiện những bước đi đầu tiên tại Myanmar. RLS theo đuổi một cách tiếp cận đa cấp với các đối tác từ cấp địa phương tới cấp trung ương, với các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức xã hội dân sự.

Các đối tác cấp Trung ương và Nhà nước

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO)

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) là một tổ chức chính trị-xã hội tập trung vào nhiệm vụ ngoại giao nhân dân và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. VUFO cũng là đầu mối công việc của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

VUFO có các thành viên là các tổ chức về hòa bình, đoàn kết và hữu nghị – song phương và đa phương, từ cấp địa phương đến cấp trung ương hoạt động theo phương châm, triết lý, mục tiêu riêng của họ và theo quy chế của VUFO.

Mục tiêu chính của VUFO là để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ và hỗ trợ, hợp tác khoa học cũng như hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa kinh tế giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước khác. Ngoài ra, VUFO nhằm tranh thủ sự đồng cảm rộng rãi và hỗ trợ của nhân dân thế giới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.

Với mục đích trên, VUFO hoạt động như một cơ quan đầu mối về các vấn đề của tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm thúc đẩy và phối hợp viện trợ vật chất từ các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức NGO, cá nhân ở nước ngoài. VUFO tiến hành nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quốc tế và hướng dẫn các tổ chức thành viên trong các hoạt động của họ về hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và xúc tiến quốc tế cũng như điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.


Địachỉ: 105A phố Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:(84-4) 38456303

Fax: (84-4) 37330201

E-mail:  vufo@vietpeace.org.vn

Website: http://www.vietpeace.org.vn

Viện Nghiên cứu lập pháp (ILS)

Viện Nghiên cứu Lập pháp (ILS) được thành lập theo Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc thành lập ILS được coi là một biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

ILS là một trong những đơn vị trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có chức năng tiến hành công tác nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, tiến hành vận động nghiên cứu khoa học để hỗ trợ việc thực thi các nghĩa vụ và quyền hạn của các cơ quan và văn phòng đại diện của Quốc hội.


Địa chỉ: 51B Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (84) 08046386

Fax: (84) 08048582

E-mail: ttkh_vnclp@qh.gov.vn

Website: http://vnclp.gov.vn

Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VUSTA) được thành lập ngày 26 tháng 3 năm 1983 theo Quyết định số 121/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho đến nay, Liên hiệp có 130 thành viên trong đó có 73 hội ngành toàn quốc và 59 Liên hiệp hội địa phương. Ngoài ra, trong hệ thống của Liên hiệp hội Việt Nam còn có hơn 500 đơn vị nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo.

VUSTA nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như làm nhiệm vụ điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội viên.VUSTA cũng đóng vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên.


Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 39432206; (84-4) 39432208

Fax: (84-4) 38227593

E-mail:  thongtin@vusta.vn

Chủ tịch: Đặng Vũ Minh

Giấy phép hoạt động số: 169/GP-BC, 02/05/2007

Website: http://www.vusta.vn/home3

Quốc hội Lào (NAL)

Sức mạnh chính trị của Quốc hội Lào (NAL) đã tăng dần trong hệ thống đơn đảng tại Lào. Một phần ba số đại biểu làm việc toàn thời gian cho Quốc hội và hầu hết đại biểu là công chức nhà nước. Để có một hệ thống luật chất lượng đảm bảo sự giám sát thích hợp đối với các hoạt động của chính phủ, thì vấn đề về chuyên môn và kiến thức của các đại biểu Quốc hội đối với pháp luật cần phải được tăng cường.

Vì vậy, việc cung cấp cho các đại biểu quốc hội thông tin, các nghiên cứu lập pháp cũng như các kỹ năng về kỹ thuật là cần thiết.


Địa chỉ: Tòa nhà Quốc hội, That Luang Square, Ban Thatluang Neu, PO Hộp 662, Lào

Website: http://www.na.gov.la/index.php?lang=en

Đối tác đến từ các viện nghiên
cứu và các trường đại học

Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn,
Đại học quốc gia Hà Nội,Việt Nam (USSH − HN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,được thành lập dựa trên tiền thân là khoa Khoa Khoa học Xã hội thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong hơn 65 năm từ khi thành lập, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, trong đó có nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ phục vụ sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Là một tổ chức giáo dục hàng đầu với lịch sử truyền thống uy tín lâu dài, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội có nhiệm vụ trở thành một trung tâm hàng đầu trong công tác giảng dạy và đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  (84-4) 38583799

Fax: (84-4) 38583821

E-mail:  ico@ussh.edu.vn

Website: http://ussh.vnu.edu.vn/

 

Viện khoa học chủ nghĩa xã hội –
Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA−IS)

Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng. Nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu của Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được quy định trong Quyết định 100-QD/TW và Thông tư 162-TB/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cũng như cán bộ khoa học chính trị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Học viện cung cấp các khoá học khác nhau kèm chứng chỉ, bao gồm khoá học Lý thuyết Chính trị cao cấp, Cử nhân chính trị, Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ / tiến sĩ Lý thuyết chính trị vv. Học viện cũng là một trung tâm thực hiện nghiên cứu liên quan đến lý thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước, khoa học chính trị, vv.


Địa chỉ: Số 135, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8361086; (84-4) 8041052

Fax: (84-4) 8361194

E-mail:  vphv@npa.org.vn

Website: http://www.hcma.vn

Trường Đại học Khoa học Huế (HUS)

Đại học Khoa học Huế là một trường đại học thuộc Đại học Huế, được thành lập theo Nghị quyết số 426/TTg ngày 27 tháng 10 năm 1976 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất trường Đại học Khoa học và Đại học Văn khoa của Viện Đại học Huế trước đây (Viện đại học Huế được thành lập vào năm 1957). Năm 1994, theo Nghị quyết số 30/CP của Chính phủ về việc thành lập Viện Đại học Huế, trường Đại học Tổng hợp Huế trở thành trường thành viên của Đại học Huế và được đổi tên thành trường Đại học Khoa học.

Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học đa ngành, đa lĩnh vực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn, kỹ thuật và công nghệ; là nơi cung cấp nguồn nhân lực và sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trực tiếp là các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.


Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại: (84-54) 3823290

Fax: (84-54) 3824901

E-mail:  doingoaidhkh@gmail.com

Website: http://www.husc.edu.vn

 

Đại học khoa học xã hội và nhân văn,
Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh (USSH−HCMC)

Được thành lập năm 1957, USSH HCM trước đây là Đại học Văn khoa, là một bộ phận của Đại học Sài Gòn.Tháng 10 năm 1975 đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong lịch sử của trường khi Đại học Văn khoa có nhiều thay đổi về mục tiêu, chương trình và nội dung đào tạo vào năm học đầu tiên sau khi đất nước thống nhất.

Một bước ngoặt khác trong lịch sử của trường là việc sát nhập Đại học Văn khoa và Đại học Khoa học của Đại học Sài Gòn thành Đại học Thành phố Hồ Chí Minh (HCMU) – trở thành trung tâm nghiên cứu và đào tạo lớn nhất miền Nam Việt Nam vào tháng 4 năm 1977. Vào tháng 3 năm 1996, trường HCMU phân tách thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cả hai đều có tư cách độc lập và trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự cải cách này, trường đã chính thức được gọi là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn kể từ đó.

Liên quan đến lĩnh vực hợp tác quốc tế trong các hoạt động học tập và nghiên cứu, ĐH KHXH&NV TP.HCM đã hợp tác với hơn 200 trường đại học và các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ,… trên toàn thế giới.

Là thành viên của Đại học Quốc gia – Thành phố Hồ Chí Minh – một trung tâm giáo dục quan trọng của Việt Nam dành cho đào tạo trong và sau đại học, nghiên cứu khoa học với chất lượng cao và đa ngành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cam kết:

  • Là một trong những trung tâm hàng đầu Việt Nam trong đào tạo và nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn;
  • Cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân của Việt Nam;
  • Góp phần vào việc hình thành một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Địa chỉ: 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 38293828

Fax: (84-8) 38221903

E-mail:  ussh@hcmussh.edu.vn

Website: http://www.hcmussh.edu.vn

Các đối tác đến từ khu vực phi
chính phủ và xã hội dân sự

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) là 1 tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam. C&E hoạt động nhằm thúc đẩy sự tham gia cũng như tăng cường năng lực cho các tổ chức/nhóm cộng đồng để giải quyết tốt hơn các vấn đề môi trường liên quan đến cuộc sống của chính họ và cộng đồng, góp phần phát triển xã hội dân sự và môi trường bền vững ở Việt Nam.

Trung tâm được hình thành trên nền tảng kế thừa nhân sự và kinh nghiệm của Nhóm tư vấn Quỹ Môi trường Sida (SEF). Vì vậy, trung tâm kế thừa được những kinh nghiệm và bài học từ SEF trong hơn 12 năm thúc đẩy và hỗ trợ các sáng kiến ​​cộng đồng trong bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

C&E hoạt động nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự thực hiện các sáng kiến về bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như thúc đẩy quá trình phát triển bền vững.


Địa chỉ: Số 12, Ngõ 89, Phố Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 35738536

Fax: (84-4) 35738537

E-mail:  office@sef.org.vn

Website: http://sef.org.vn; http://ce-center.org.vn

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng
(Live&Learn Việt Nam)

Live & Learn có nguồn gốc xuất phát từ một nhóm các tình nguyện viên với mục đích thúc đẩy hoạt động giáo dục môi trường. Năm 2000, Tập đoàn Giáo dục Môi trường Live & Learn đã chính thức được công nhận là một tổ chức phi chính phủ của Úc và đã ký tên vào Bộ Quy tắc ứng xử của Hội đồng Phát triển Quốc tế Úc (ACFID). Hiện nay, Live&Learn đang hoạt động tại tám quốc gia và đã mở rộng phạm vi hoạt động sang phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn tài nguyên môi trường.

Với sứ mạng xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự hiểu biết và hành động hướng tới một tương lai bền vững thông qua giáo dục, huy động cộng đồng và quan hệ đối tác hỗ trợ, Live & Learn đã được thành lập tại Việt Nam từ ngày 15 tháng 1 năm 2009. Trung tâm hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững và bảo tồn tài nguyên môi trường tại một số cộng đồng dễ bị tổn thương cũng như những khu vực đa dạng sinh học ở châu Á và Nam Thái Bình Dương.


Địa chỉ: Số 30, Ngõ 32/26, Đường Tô Ngọc Vân, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 37185930

Fax: (84-4) 37186494

E-mail:  vietnam@livelearn.org

Website: http://www.livelearn.org

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD)

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên nước Việt Nam một cách bền vững. WARECOD được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 2006 dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Sứ mệnh của tổ chức là bảo vệ nguồn tài nguyên nước của Việt Nam, nhằm góp phần bảo đảm sự trù phú của các hệ sinh thái sông ngòi, duy trì đa dạng sinh học, và bảo vệ sinh kế của các cộng đồng phụ thuộc vào những nguồn tài nguyên này.


Địa chỉ: Phòng 801, Tòa nhà HACISCO, Số 15 Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 37730828

Fax: (84-4) 37739491

E-mail:  info@warecod.org.vn

Website: http://www.warecod.org.vn

Trung tâm Sáng tạo và Phát triển Xanh (GreenID)

GreenID là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và được công nhận theo Quyết định 840/QD-LHH ngày 27 Tháng 12 năm 2011. GreenID thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về phát triển bền vững tại Việt Nam và khu vực sông Mekong; đặc biệt tập trung vào vai trò của ngành năng lượng và tác động môi trường của ngành này.

Nền tảng sức mạnh của GreenID chính là các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động về môi trường và năng lượng. Tất cả cùng chung cam kết thúc đẩy sự phát triển xanh, ít cac-bon, thân thiện với môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. GreenID vững tin rằng giải pháp khả thi và bền vững cho các khu vực khó khăn hiện tại chỉ có thể đạt được nếu cộng đồng địa phương tham gia vào toàn bộ quá trình từ lập kế hoạch đến thực hiện.

GreenID nỗ lực đạt được mục tiêu trên cùng với các đối tác trong nước và quốc tế với việc áp dụng một cách tiếp cận có hệ thống, tích hợp, toàn diện và tiên tiến trong hoạt động của mình.


Địa chỉ: Phòng 1504, Tầng 15, Tháp B, Tòa nhà 173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 62697318

Fax: (84-4) 37956372

E-mail:  info@greenidvietnam.org.vn

Website: http://greenidvietnam.org.vn

 

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) là một tổ chức nhằm hỗ trợ cuộc sống của trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và biến đổi xã hội. Tham vọng của CSRD là nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho những người nghèo, cải thiện mức sống của họ trước những thay đổi xã hội, lạm phát và toàn cầu hóa… cũng như thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững.

Bằng việc tiến hành các nghiên cứu, CSRD sẽ đưa ra các khuyến nghị với những nhà hoạch định chính sách dựa trên tiêu chí công bằng xã hội.


Địa chỉ: 2/33 Nguyễn Trường Tộ, Thành phố Huế, Việt Nam

Điện thoại/ Fax: (84-54) 3837714

E-mail: csrd@vnn.vn ; csrd.hue@gmail.com

Website: http://csrd.vn

 

Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD)

Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển Cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Ngô Thị Ngọc Anh – một cựu công chức của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và là một chuyên gia về giới. Trung tâm bắt đầu hoạt động vào năm 2000 và đã được công nhận theo Quyết định C-45/2012/DK-KH & CN vào năm 2012.
Trọng tâm hoạt động chính của Trung tâm là đấu tranh cho quyền của những nhóm phụ nữ kém may mắn và cả giới lao động không chính thức tại Việt Nam . Ngoài ra, Trung tâm còn nghiên cứu về tình trạng của những phụ nữ bị tổn thương cũng như các biện pháp để xây dựng năng lực tốt cho họ.


Địa chỉ: GFCD, Phòng 1005, Tầng 10, tòa nhà cư trú của Bộ Khoa học và Công nghệ, số 2, đường Nguyễn Khánh Toàn, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 66837799

E-Mail: gfcd08@gmail.com

Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng (CFSCD)


Trung tâm Nghiên cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng (CFSCD) là một tổ chức phi chính phủ được thành lập dưới sự bảo trợ của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và được công nhận theo Quyết định 903/QD-TWH tháng 5 năm 2012.
Người sáng lập, bà Lê Thị Thúy là một quan chức cao cấp đã nghỉ hưu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người đã ghi dấu ấn bởi những thành công đáng kể trong việc thực hiện cam kết của mình đối với các nạn nhân của bạo lực gia đình và nạn buôn bán người. Các vấn đề về bình đẳng giới, bạo hành giới, bạo lực gia đình là những lĩnh vực hoạt động chính của Trung tâm.


Địa chỉ: CFSCD, Phòng 1504 – Tòa nhà A2 – 299 Phố Vọng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 38695591

E-Mail: thuyle1504@gmail.com

Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị (Action for the City, AFTC)

Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào năm 2006 tại Hà Nội. Trung tâm hoạt động chính trong các lĩnh vực:

  • Giáo dục phát triển bền vững
  • Phục hồi không gian công cộng
  • Canh tác hữu cơ

AFTC tiến hành tập huấn, đối thoại với các nhà hoạch định chính sách, kết hợp với các hoạt động nâng cao nhận thức và hiện đang triển khai để thành lập “Câu lạc bộ Lối sống có ý thức với môi trường và khí hậu” ở Hội An, tỉnh Quảng Nam.


Địa chỉ: AFTC, 1 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 62700184

E-Mail: giang.dothi@gmail.com

Website: www.vidothi.org

 

Trung tâm Thông tin Phụ nữ Campuchia (WMC)

Trung tâm Thông tin Phụ nữ Campuchia (WMC) là một tổ chức truyền thông phi chính phủ, phi lợi nhuận. WMC mang đến các chương trình nâng cao nhận thức quốc gia và truyền tải thông tin với nội dung đa dạng về các vấn đề ảnh hưởng đến tình hình Campuchia hiện tại, với trọng tâm nhấn mạnh vào vai trò quyền của phụ nữ Campuchia. Trung tâm nổi tiếng với kênh phát thanh của Đài phát thanh phụ nữ, FM102 hoặc FM102.

Trung tâm cam kết hiện thực hóa bình đẳng giới ở Campuchia, sử dụng truyền thông như một con đường để nâng cao sức mạnh của phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ.


Địa chỉ: Số 30, Đường 488 (484), Sangkat Phsar Demthkov, Khan Chamcar Morn Phnom Penh, Campuchia

Điện thoại/Fax: (855) 23223597

E-mail:  info@wmc.org.kh  ; pisethinfo@wmc.org.kh

Website: http://www.wmc.org/kh

 

Trung tâm tự do truyền thông Campuchia(CCIM)

Trung tâm tự do truyền thông Campuchia(CCIM)đã đăng ký với Bộ Nội vụ Campuchia với tư cách là một tổ chức phi chính phủ trong năm 2007. CCIM is the legal entity of VOD Radio, which originally began airing in January 2003 under the supervision of the Cambodian Center for Human Rights (CCHR).Mục đích ban đầu của trung tâm là cung cấp một nền tảng hoạt động cho Đài Tiếng nói Dân chủ (VOD) – một đài phát thanh độc lập. Trong những năm gần đây, CCIM đã cố gắng để thiết lập thêm các đài phát thanh và hiện tại Trung tâm đã có hơn 2 triệu thính giả nghe đài ở 14 tỉnh Campuchia.
CCIM thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và nhằm mục đích củng cố dân chủ. Với mục đích đó, trung tâm cung cấp các khóa đào tạo tiên tiến cho các nhà báo, tổ chức các cuộc đối thoại giữa các phương tiện truyền thông, các nhà hoạch định chính sách, các đảng phái, người dân cũng như cố gắng để có được sự tham gia của các bên liên quan trong việc định hình truyền thông tại Campuchia.


Địa chỉ: 14A, St 392, Sangkat Beoung Keng Kang, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Campuchia

Điện thoại: (855) 23726845

Fax: (855) 23726843

Website: www.vodhotnews.com; www.ccimcambodia.org

Hiệp hội Phát triển Đức-Lào (GLAD)

Hiệp hội phát triển Đức-Lào (GLAD) là một tổ chức phi chính phủ của Lào được thành lập theo sáng kiến ​​của Hiệp hội Đức-Lào (Deutsch-Laotische Gesellschaft [DLG]) trong năm 2008. Tuy nhiên, GLAD hoàn toàn độc lập với DLG về tài chính và phương thức tổ chức. Với sự giúp đỡ của các cán bộ hỗ trợ, nhân viên của GLAD đã phát triển các kỹ năng một cách xuất sắc trong quản lý dự án và trong việc quản lý công quỹ.

GLAD đã ký một Biên bản ghi nhớ với Quốc hội Lào.


Địa chỉ: Sisangvone, huyện Saysettha, Vientiane, Lào

Điện thoại: (85-6) 21413076, (85-6) 21414753

Fax: (85-6) 21414686

E-Mail: info@glad-lao.org

Website: http://www.glad-lao.org/

Viện Tampadipa (TI)

Viện Tampadipa (TI) là một tổ chức phi chính phủ của Myanma dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Khin Zaw Win. Trọng tâm hoạt động của TI là tập huấn xây dựng năng lực cho các thành viên của quốc hội, nhân viên của các tổ chức địa phương cũng như tổ chức các sự kiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại chính trị.
Mặc dù thiếu hụt về cơ cấu tổ chức khi mà TI hoạt động chủ yếu dựa vào một mình Tiến sĩ Khin Zaw Win, nhưng chính mạng lưới xuất sắc đã giúp TI trở thành một nhân tố quan trọng trong tiến trình chuyển đổi ở Myanmar.


E-mail: Khin.z.win@gmail.com