December 14, 2019

capacity (1)

Tại Việt Nam, Quỹ Rosa đang hợp tác với một loạt đối tác khác nhau, từ các tổ chức phi chính phủ tới tổ chức chính phủ và các trường đại học. Cùng với các chương trình tài trợ, Quỹ Rosa còn hỗ trợ tổ chức tập huấn cho đối tác về quản lý tài chính và quản lý dự án.

Quỹ Rosa áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đối với tất cả các đối tác. Điều này mang lại sự linh hoạt nhất định trong triển khai các dự án nhưng cũng có thể khiến việc tính toán, đánh giá tác động của dự án trở nên khó khăn hơn. Tháng 10 năm 2009, Quỹ Rosa tổ chức chương trình tập huấn đầu tiên nhằm giới thiệu hệ thống PME (lập kế hoạch, giám sát và đánh giá) dành cho đối tác. Trọng tâm trong hầu hết các dự án tài trợ của Quỹ là nhằm giải quyết một vấn đề chính trị hoặc xã hội do đó việc đánh giá, và tính toán tác động không phải là việc dễ dàng. Điều này càng khó hơn trong điều kiện các đối tác cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng các chỉ số đánh giá. Vì lý do này, năm 2010, Quỹ Rosa đã tổ chức khóa tập huấn về xác định và xây dựng chỉ số đánh giá do bà Liliane Danso tới từ trụ sở chính Berlin thực hiện. Năm 2013, chúng tôi cũng tiến hành đánh giá nhu cầu nhằm tìm hiểu nhu cầu tập huấn của các đối tác. Sau đó chúng tôi tổ chức các hoạt động tập huấn thành ba nhóm chủ đề gồm: Viết báo cáo, làm phim và vận động chính sách với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Chương trình tập huấn đã có tác dụng do được thiết kế nhằm giải quyết những nhu cầu cụ thể nhất của các tổ chức đối tác.

capacity (2)

Cùng với việc tổ chức tập huấn về quản lý dự án, Quỹ Rosa còn tổ chức tập huấn về quản lý tài chính với mục tiêu không chỉ hướng dẫn về các quy định tài chính của Quỹ mà còn nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính. Từ năm 2011, hoạt động tập huấn được chia thành hai cấp độ: dành cho đối tác mới và nâng cao, tất cả nhằm phục vụ cao nhất các nhu cầu chính đáng của tổ chức đối tác.

Trong quá trình thực hiện dự án, chúng tôi cũng thường nhận thấy các quản lý dự án không nắm được nhiều về quy định tài chính và kế toán dự án cũng không phải lúc nào cũng hiểu hết các hoạt động dự án. Vấn đề này có thể gây khó khăn cho quá trình thực hiện dự án. Năm 2012, chúng tôi cũng tổ chức tập huấn cho cả giám đốc dự án và kế toán nhằm trao đổi kiến thức và cùng nhau giải quyết những khó khăn.

Các khóa tập huấn về tài chính và quản lý dự án dành cho đối tác được Quỹ thực hiện đều đặn hàng năm. Thông qua hoạt động này, chúng tôi hy vọng không chỉ nâng cao năng lực cho đối tác mà còn tạo cơ hội cho các đối tác gặp gỡ, thảo luận và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm với nhau.