January 17, 2020

Công đoàn và hội đồng công nhân tại Đức

Oct 20, 2014 1094

Chuỗi hội thảo 2 tuần với chủ đề “ Chính sách xã hội và chính sách công đoàn tại Việt Nam” đã được bắt đầu với bài giảng về “ Công đoàn và hội đồng công nhân ...