January 18, 2020

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1685

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...

RLS supports parliamentary learning in Laos

May 29, 2014 936

Press Release of the NA of the Lao PDR: New Parliamentary Learning Center at the National Assembly upgrades knowledge on parliamentary procedures and expertise. The National Assembly (NA) of the Lao PDR recently opened a Parliamentary Learning ...