January 18, 2020

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1685

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...