December 14, 2019

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1657

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...

Workshop on the work of trade unions in Vietnam and Germany

Jun 1, 2014 1016

On the 22 November 2013 the Institute for Scientific Socialism of the Ho Chi Minh Academy for Administration and Politics and RLS Southeast Asia hosted the international seminar: “TRADE UNION STAFFS IN PROTECTING RIGHTS AND BENEFITS OF ...