January 18, 2020

RLS và GreenID tại COP21

Jan 5, 2016 1032

Đoàn đại biểu quỹ Rosa Luxemburg Đông Nam Á (RLS SEA) đã cùng với các đối tác tham gia COP21 – Hội nghị biến đổi khí hậu 2015 tại Paris, Pháp vừa qua. Bà Nguyễn Thị Khánh ...

GreenID: Recommendations on Electricity Law

Jun 1, 2012 929

In 2012 RLS supported the project “Towards a participatory policy development: the case of revised Electricity Law in Vietnam” conducted by the Hanoian NGO Green Innovation and Development Centre (GreenID). The project aimed at increasing the interaction ...