October 17, 2019

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1620

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...

Gender & Migration – An Asian Dimension

May 29, 2014 1102

On 24 and 25 May, 2012 RLS and the University of Social Sciences and Humanities under the Vietnam National University Ho Chi Minh City (USSH HCMC) organized an International Conference on Gender and Migration. The conference brought ...