December 14, 2019

RLS và GreenID tại COP21

Jan 5, 2016 1010

Đoàn đại biểu quỹ Rosa Luxemburg Đông Nam Á (RLS SEA) đã cùng với các đối tác tham gia COP21 – Hội nghị biến đổi khí hậu 2015 tại Paris, Pháp vừa qua. Bà Nguyễn Thị Khánh ...