January 18, 2020

RLS và GreenID tại COP21

Jan 5, 2016 1032

Đoàn đại biểu quỹ Rosa Luxemburg Đông Nam Á (RLS SEA) đã cùng với các đối tác tham gia COP21 – Hội nghị biến đổi khí hậu 2015 tại Paris, Pháp vừa qua. Bà Nguyễn Thị Khánh ...

Tọa đàm “Giới trẻ với vấn đề việc làm”

May 7, 2015 1716

Sáng Chủ nhật, ngày 19/4/2015, Tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) kết hợp với Viện chính sáchvà Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội ...

Hội thảo quốc tế “Phụ nữ với Chính trị”

Feb 9, 2015 1685

Vào ngày 6 tháng 2, hội thảo quốc tế “Phụ nữ với chính trị” diễn ra tại Hà Nội, được đồng tổ chức bởi Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (NAPA) và ...