August 18, 2019

bởi FELIX WIEBRECHT

Mặc dù thành công với cuộc bầu cử mới đây, câu hỏi về sự phát triển của đất nước Myanmar vẫn còn đó.

Toàn văn bằng tiếng Anh của tài liệu có thể được tìm thấy ở đây.

Comments are closed.