August 18, 2019

Cuốn sách “Tiến xa hơn phát triển” là thành tựu đầu tiên của nhóm công tác về các mô hình phát triển thay thế được thành lập tại các nước Nam Mỹ đầu năm 2010. Công việc của Nhóm được điều phối từ văn phòng vùng của Quỹ Rosa Luxemburg đặt tại thành phố Quito. Mục tiêu của nhóm là tập hợp, đoàn kết nam giới và phụ nữ tại tám nước Mỹ La-tinh và các nước châu Âu mặc dù trọng tâm và những đánh giá về các mặt công tác chủ yếu đối với các nước như Ê-cu-a-đo, Bô-li-via và Vê-nê-du-ê-la. Nhóm còn đặt ra mục tiêu kết nối các sản phẩm tri thức trong các lĩnh vực hay trường phái tư duy khác nhau – như sinh thái, phụ nữ, kinh tế phi tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội khoa học, tri thức bản địa tới tư duy phương Tây – để tranh luận về những quan niệm phát triển cũng như tìm cách xây dựng các mô hình phát triển thay thế cho mô hình thống trị hiện tại.
Nhóm công tác còn đại diện cho nỗ lực thực hành kiến thức sinh thái dựa trên bằng chứng tích cực khi không chỉ tập hợp kinh nghiệm của các chuyên gia và các nhà hoạt động xã hội mà còn cả kiến thức nghiên cứu tại các quốc gia thuộc địa và kiến thức văn hóa bản địa. Tất cả những yếu tố này đều đã tồn tại song song với hệ thống cai trị song hành cùng những tư duy tích cực của các học giả đến từ các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Cuốn sách này là sản phẩm đầu tiên của Nhóm công tác trình bày những tranh luận dựa trên các căn cứ và đồng thuận cơ bản như: sau hàng loạt những thay đổi và chiến lược chính trị chúng ta cần vượt qua những giới hạn các mô hình thay thế đã đặt ra trong bối cảnh nhiều vấn đề phát triển đang bị chi phối. Theo quan điểm này, tên của Nhóm công tác “Những mô hình phát triển thay thế” về mặt lịch sử chỉ ra các quan điểm chính trị liên quan trực tiếp tới mục tiêu này và được ghi nhận rất tích cực trong điều kiện các nước Mỹ La-tinh.

Toàn bộ nội dung của cuốn sách có thể được tìm tại đây: Phần 1;Phần 2; Phần 3.

 

Comments are closed.