August 18, 2019

Trong bài viếtvới ngôn ngữ Đức của mình, tác giả Christian Landenberger đã tóm tắt các thay đổi gần đây trong hiến pháp Myanmar kể từ khi bắt đầu quá trình chuyển đổi. Bài viết không chỉ nhằm đánh giá các sự chuyển đổi, Landenberger còn phác họa ra các triển vọng cho tương lai của Myanmar. Trong nhiều thập kỷ, Myanmar đã được cai trị bởi một chế độ độc tài quân sự cho đến khi chính phủ Myanmar đưa ra một loạt các cải cách hiến pháp đáng chú ý gần đây. Tuy nhiên, như đã phân tích của tác giả, những thay đổi này không nên được đánh giá quá cao. Myanmar mới chỉ trong giai đoạn bắt đầu một quá trình chuyển đổi lâu dài và đầy thử thách.

Bài viết đầy đủ có thể được tải xuống tại đây.

Comments are closed.