August 18, 2019

Ngày 16 tháng 10 năm 2014, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế trong việc ban hành và thực thi chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và thực tiễn tại Việt Nam”.

Hội thảo có sự tham gia của gần 60 đại biểubao gồm các thành viên của Quốc hội, các cán bộ lãnh đạo của Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng như các nhà nghiên cứu. Một loạt các vấn đề về chính sách về khí hậu đã được thảo luận chủ yếu tập trung vào vấn đề bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, bao gồm cả quá trình chuyển đổi năng lượng của Đức, hiệu quả năng lượng, bảo vệ nguồn nước ven biển, nông nghiệp và tài chính của các biện pháp thích ứng và bảo vệ. Hội thảo cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một cách tiếp cận có sự tham gia hiệu quả hơn, đặc biệt là tiếng nói của người dân để đối phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra càng cấp bách trong bối cảnh Việt Nam nằm trong những nước dễ bị tổn thương nhất vì nước biển dâng.

Comments are closed.