June 15, 2019

Sáng ngày thứ 7 ngày 18/10/2014, tại văn phòng RLS SEA, gần 50 bạn trẻ đã cùng góp mặt trong lớp học tranh biện “Nếu năng lượng có tiếng nói” để học hỏi về kỹ năng tranh biện và tìm hiểu về chủ đề năng lượng trong bối cạnh phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới. Đây là lớp học tranh biện thứ hai nằm trong chuỗi hoạt động nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững dành cho các bạn trẻ do Rosa Luxemburg Stiftung phối hợp cùng Mạng lưới Thế Hệ Xanh, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng và Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam tổ chức.IMG_2027

Hai đội chiến thắng của hai lớp học sẽ cùng tranh tài trong trận Chung kết diễn ra vào giữa tháng mười một tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace.

Tìm hiểu thêm thông tin về lớp học tranh biện buổi I tại đây.

 

Comments are closed.