April 26, 2019

Để thảo luận và trao đổi các giải pháp để phát triển cũng như chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi từ các nước bán cầu Nam, tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) phối hợp với Trung tâm nguồn lực Myanmar (LRC) tổ chức hội thảo ở Yangon và Mandalay vào ngày 27,  28 và 29 tháng 5. Hội thảo với chủ đề ” Xét lại  quá trình chuyển đổi – Các quan điểm so sánh từ các nước Nam bán cầu ” đã thu hút được các nhà hoạt động, các chuyên gia, học giả và các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Ecuador, Venezuela và Đức. Trọng tâm chính của các bài trình bày  là tập trung vào các phương án thay thế cho khái niệm phát triển, khái niệm đã được chuyển từ bán cầu Bắc đến những nước ở bán cầu Nam, ngay cả khi biết rằng các mô hình đó chủ yếu không được áp dụng.

Bản kỷ yếu bằng tiếng Anh của Hội thảo có thể được tải về tại đây: Phần 1; 2; 3; 4.

Comments are closed.