October 17, 2019

Hội nghị đối tác năm 2014 đã diễn ra từ ngày 28  đến ngày 31 tháng 7 năm 2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng đại diện Rosa Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) cùng với 66 khách mời, trong đó có một số đối tác tiềm năng tham dự hội nghị.

Bản báo cáo tiếng Myanmar của hội nghị có thể được tải về tại đây.

Comments are closed.